אמוצי

כניסה למערכת הניהול

התרחק מאנשים המזלזלים בשאיפות שלך. אנשים קטנים תמיד עושים
כך. אנשים גדולים תמיד יתנו לך את ההרגשה שגם אתה מסוגל להיות
גדול

~ מרק טווין ~